Chess & History: The FIDE

Schaken & Geschiedenis: De FIDE

De Fédération Internationale des Échecs (FIDE) is de overkoepelende organisatie van het schaken en regelt als zodanig alle schaakwedstrijden op internationaal niveau. De oprichting van de FIDE werd in 1924 in Parijs tijdens een amateurtoernooi aangekondigd door Pierre Vincent en een comité werd belast met het opstellen van een grondwet. De oprichtende lidstaten waren Argentinië, België, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Joegoslavië, Canada, Nederland, Polen, Roemenië, Zwitserland, Spanje, Tsjechoslowakije en Hongarije. Elk van de landen leverde een ondertekenaar voor het oprichtingshandvest, waarmee de wil tot internationale regulering van het schaakspel tot uiting kwam.

 

Hosting van de Schaakolympiade en het Wereldkampioenschap

Al in 1926 besloot de FIDE een Schaakolympiade te organiseren, die toen nog het "Tournament of Nations" heette. Dit toernooi werd het jaar daarop voor het eerst in Londen gehouden en gewonnen door Hongarije. Tegelijkertijd werd ook het wereldkampioenschap voor vrouwen gehouden, terwijl de Olympiade voor vrouwenschaak veel later zou volgen. De schaakolympiade in Londen mag daarom niet worden verward met het wereldkampioenschap, ook al heeft de FIDE er altijd naar gestreefd er een te houden. Maar het duurde enige tijd voordat een eerste tendens naar een geschikte vorm van enscenering zichtbaar werd. De Tweede Wereldoorlog onderbrak echter alle inspanningen voor een dergelijke competitie en het schaken werd stilgelegd. Pas in 1948, als gevolg van het einde van de oorlog, de toetreding van de Sovjet-Unie tot de federatie en het interregnum na de dood van Alexander Alekhine, kreeg de FIDE controle over het wereldkampioenschap. De wedstrijd werd gehouden in Den Haag en Moskou, met Mikhail Botvinnik als wereldkampioen.

Schaakolympiade 1954, Sovjetteam, van links naar rechts: Kotov, Geller, Smyslov, Bronstein, Keres, Botvinnik en Bondarevsky, Foto: Joop van Bilsen

Schaakolympiade 1954, Sovjetteam, van links naar rechts: Kotov, Geller, Smyslov, Bronstein, Keres, Botvinnik en Bondarevsky, Foto: Joop van Bilsen

 

Prestaties van FIDE

De volgende decennia na het eerste FIDE-wereldkampioenschap werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen in de toernooiverrichtingen en een uitbreiding van de internationale infrastructuur van de schaakbond. Vanaf 1950 kende de FIDE officieel de titels grootmeester en internationaal meester toe. In 1957 werd de eerste Vrouwenschaakolympiade gehouden. In 1970 werden de ELO-nummers geïntroduceerd, genoemd naar de uitvinder Arpad Elo. Ook het aantal aangesloten bonden nam in de jaren zeventig aanzienlijk toe, wat kan worden toegeschreven aan de expansiekoers van de toenmalige voorzitter Max Euwe. In 1999 slaagde de schaakbond erin het schaken officieel als Olympische sport te laten erkennen door het Olympisch Comité. In de jaren 2000 werden ingrijpende regelwijzigingen voor toernooien aangenomen, maar deze konden slechts in beperkte mate ingang vinden en werden op wedstrijden steeds vaker gedoogd. Deze omvatten een kortere bedenktijd en zwaardere straffen voor wangedrag of onpunctualiteit.

 

FIDE-Schandalen en Boycots

De decennia werden echter ook gekenmerkt door een groot aantal schandalen, die vooral te wijten waren aan politieke omstandigheden of manipulatieve motieven. In 1962, bijvoorbeeld, besloot de FIDE dat het wereldkampioenschap in competitievorm moest worden gespeeld via kandidatentoernooien, nadat de verdenking was gerezen dat spelers samenspanden over wedstrijdresultaten. Een paar jaar later werden de toernooiregels echter zo ruim geïnterpreteerd dat Bobby Fischer kon deelnemen aan het wereldkampioenschap van 1972, ook al had hij zich er eigenlijk niet voor gekwalificeerd. Vervolgens groeide de wedstrijd uit tot een politiek spektakel dat wereldwijd opzien baarde en meer over politiek dan over schaken ging. Uiteindelijk won Bobby Fischer van Boris Spassky. In 1976 boycotte de Sovjet-Unie het wereldkampioenschap omdat het in Israël werd gehouden en de diplomatieke betrekkingen tussen de landen gespannen waren. Bovendien liep in datzelfde jaar de Russische speler Viktor Korchnoi over naar het Westen tijdens een toernooi in Amsterdam, terwijl hij tegelijkertijd steun kreeg van de toenmalige FIDE-voorzitter Max Euwe om deel te nemen aan het Kandidatentoernooi. In 1984/1985 werd de wedstrijd om het wereldkampioenschap tussen Garry Kasparov en Anatoly Karpov echter op verzoek van de Sovjet-schaakbond tegen de wil van de spelers opgegeven. Door een lange reeks gelijke spelen werd gevreesd dat de wedstrijd de gezondheid van de spelers te veel zou belasten. Karpov stond in ieder geval onder druk, waardoor de eis niet ongegrond was. Een gedenkwaardige breuk in de schaakwereld volgde in 1993. De regerend wereldkampioen Garri Kasparov heeft zich na geschillen losgemaakt van de wereldschaakbond FIDE en hield zijn eigen wereldkampioenschap met uitdager Nigel Short onder de federatienaam "Professional Chess Association". Kasparov won en werd de eerste PCA-wereldkampioen. Aan FIDE-zijde streden de opvolgers Anatoly Karpov en Jan Timman tegen elkaar. Karpov kwam als winnaar uit de bus. De schaakwereld had nu twee wereldkampioenen. De verdeeldheid van de schaakwereld duurde voort tot 2002, toen de eerste ambities om de bonden te herenigen zichtbaar werden. De geplande concurrentie voor de eenwording werd vastgelegd in het zogenaamde Praagse plan, maar dit werd niet uitgevoerd. Pas in 2006 werd een herenigingswedstrijd gehouden en werd de splitsing opgeheven. De FIDE was nu de enige wereldwijde schaakfederatie.

Bobby Fischer en Max Euwe in het Hilton Hotel Amsterdam in 1972, Foto: Bert Verhoeff, Anefo

Bobby Fischer en Max Euwe in het Hilton Hotel Amsterdam in 1972, Foto: Bert Verhoeff, Anefo

 

Regels en Normen voor Schaakmateriaal door de FIDE

Naast de organisatorische verworvenheden voor de wereldwijde toernooiorganisatie legde de FIDE direct bij de oprichting ook de eerste normen voor schaakmateriaal vast. Deze worden in alle toernooien gebruikt en zijn bedoeld om een constante kwaliteit in de uitvoering van het schaakspel te garanderen. Hieronder volgt een kort overzicht.

Toernooi schaakset zonder coördinaten met Staunton schaakstukken

Toernooi schaakset met Staunton schaakstukken

 

De Vereisten voor de Schaakstukken

De Staunton-schaakstukken, die in 1849 door John Jaques en Nathaniel Cook werden ontworpen en gepatenteerd, werden gekozen als ontwerpbasis voor de schaakstukken die bij de toernooien werden gebruikt. Volgens het FIDE-reglement moeten de schaakstukken een evenwichtige verhouding tussen hoogte en breedte in hun vorm hebben, een grote stabiliteit bezitten en ook voldoen aan esthetische eisen. Het is ook belangrijk dat de afzonderlijke stukken duidelijk te onderscheiden zijn om verwarring en misverstanden in het spel te voorkomen. In het bijzonder moet de koning te onderscheiden zijn van de dame en de loper van de pion, zowel qua vorm als qua hoogte, omdat zij fundamenteel op elkaar lijken.

Met een afwijking van +/- 10 % moeten de stukken de volgende afmetingen hebben:

 • Koning: 9,5 cm
 • Dame: 8,5 cm
 • Loper: 7 cm
 • Paard: 6 cm
 • Toren: 5,5 cm
 • Pion: 5 cm

Hier is het echter van belang ervoor te zorgen dat de volgorde van de maten altijd in acht wordt genomen en niet wordt verward door het tolerantiebereik. De basis van een schaakstuk moet ongeveer 40 tot 50 % van de hoogte bedragen.

Schaakstukken kunnen gemaakt zijn van hout, plastic of soortgelijke materialen. Hun kleuren moeten echter niet glanzend zijn, maar dof en mooi om naar te kijken, om niet af te leiden van het wezenlijke. Het kleurenschema moet dit principe volgen. De donkere schaakstukken moeten zwart of bruin zijn. De lichte daarentegen moeten wit of roomwit lijken. Kleuring is niet absoluut noodzakelijk, aangezien de natuurlijke kleuren van de gangbare houtsoorten in het schaakspel de vereisten weerspiegelen.

 

De Vereisten voor Schaakborden en Speeltafels

Schaakborden in toernooien op hoog niveau moeten altijd van hout zijn. Bij alle andere wedstrijden van de FIDE mogen ook borden van plastic of karton worden gebruikt. Bij het gebruik van hout moet worden gezorgd voor een voldoende sterk contrast; daarom zijn de houtsoorten berk, esdoorn, es, walnoot, teak of zelfs beuk geschikt. Net als bij de schaakstukken moet het oppervlak niet glanzend maar mat en neutraal zijn, en moeten de kleuren gebaseerd zijn op de houtsoorten of zwart-wit of bruin-crème tinten.

De grootte van de schaakvierkanten is 50 - 60 mm, hoewel in de praktijk vaak vierkanten van 55 - 58 mm worden gebruikt. Er moeten ongeveer 4 pionnen op een veld passen. De hoogte van het schaakbord is niet precies gedefinieerd, maar moet aangepast zijn aan de omstandigheden en het spel niet hinderen. Bovendien moet het schaakbord stabiel zijn en niet gemakkelijk kunnen worden verplaatst.

De speeltafel moet de volgende afmetingen hebben:

 • Lengte: 110 cm met een tolerantie van 15%.
 • Breedte: 85 cm met minstens 15 cm vrije ruimte voor elke speler
 • Hoogte: 74 cm

De stoelen moeten voldoen aan algemene eisen inzake comfort voor de spelers en zo stil mogelijk gestoffeerd zijn.

De afmetingen van het jeugdschaak zijn niet nauwkeurig omschreven, maar zullen worden afgestemd op de leeftijdsgroepen.

 

De Vereisten voor Schaakklokken

In de toernooien van het hogere niveau zijn alleen elektronische schaakklokken voorgeschreven. Bij alle andere wedstrijden in het kader van de FIDE mogen ook mechanische klokken worden gebruikt. Het display van elektronische klokken moet vanaf drie meter leesbaar zijn en vanaf 10 meter moet zichtbaar zijn welke klok op dat moment loopt. Indien mechanische klokken worden gebruikt, moet de vlag of het valblad duidelijk zichtbaar zijn. Elke schaakklok moet stil werken en geen enkele schaakklok mag storende reflecties vertonen om de spelers niet van het schaakspel af te leiden. Bovendien mag tijdens een toernooi slechts één type schaakklok worden gebruikt. Er bestaan echter uitzonderingen indien compatibiliteit met elektronische schaakborden of visuele beperkingen van de deelnemers zich daartegen verzetten.

Mechanische schaakklok met rode vlag naast 12

Mechanische schaakklok met rode vlag naast 12

 

De Vereiste voor de Documentatie van de Score

Documentatie van wedstrijden wordt nu bij veel toernooien elektronisch gedaan om de documentatielast te verminderen. Bij kleinere toernooien mogen echter nog papieren bladen, zogenaamde "scorebladen", worden gebruikt. Over een spel moet de volgende inhoud worden geregistreerd:

 • Toernooinaam
 • Datum
 • Rond getal
 • Nummer van het bord
 • Spelersnamen per stuk kleur
 • Resultaat
 • Handtekeningen van spelers en arbiter
 • Aantal bewegingen
 • Documentatie van de schaakzetten

De gegevens worden opgeslagen en doorgegeven in officiële databanken om schakers wereldwijd inzicht te geven in het spelverloop en analyses mogelijk te maken.

Naast de hier genoemde normen voor schaakmateriaal zijn er nog meer voorschriften voor de precieze toernooiprocedure, toernooiformaten, tijdvereisten, ratingsystemen en nog veel meer. Aangezien de reikwijdte een beetje te groot zou zijn voor dit artikel, zal ik het hier inkorten. U bent echter welkom om een kijkje te nemen op de officiële FIDE-website: https://www.fide.com.

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op via mijn contactformulier.

Ik wens je veel plezier in het spel, veel succes en snelle vooruitgang bij het leren.

 

Tot ziens.

Stefan


Terug naar blog