Chess & History: Women in Chess

Schaken & Geschiedenis: Vrouwen in het Schaakspel

Het schaakspel heeft een lange geschiedenis. In de afgelopen 1.500 jaar heeft het de cultuur en politiek beïnvloed, de geest van mensen uitgedaagd en gestimuleerd, en is het nog steeds het bekendste bordspel ter wereld. Maar lange tijd was het spelen ervan voorbehouden aan mannen. Maar waarom was dat zo? Biedt het schaakspel met zijn hiërarchische structuren en regels misschien zelf een antwoord op deze vraag? Hoewel schaken een lange geschiedenis heeft, zijn veel culturele ontwikkelingen in het schaakspel niet historisch gedocumenteerd en slechts spaarzaam vastgelegd. Pas met de toenemende populariteit in Europa kwamen er ook geschriften over schaken. En vanaf dat moment hadden vrouwen al een zeer sterke invloed op het spel en de toenmalige interpretatie.

Hieronder wil ik graag de rol van vrouwen in het schaakspel nader bekijken en een blik werpen op de geschiedenis van de afgelopen eeuwen.

 

De Rol van Vrouwen in de Geschiedenis van het Schaakspel

Tussen de 7e en 12e eeuw is er zeer weinig bekend over de betrokkenheid van vrouwen bij het schaakspel. Dit komt voornamelijk door het beperkte aantal beschikbare geschriften over schaken uit die tijd. De vroegste vermelding van een vrouw in de literatuur verwijst naar de beroemde IJslandse houtsnijder Margrét oddhaga. Ze werd beschouwd als een van de meest getalenteerde vrouwelijke ambachtslieden in IJsland en was zo bekend om haar houtsnijwerk dat ze onder andere persoonlijk werd gevraagd door de toenmalige bisschop om een kerkelijke staf te maken van walrus-ivoor. Maar ze maakte in de loop van haar carrière een veel belangrijker product, dat tot op de dag van vandaag van onschatbare historische waarde is voor de schaakgeschiedenis: de Lewis-schaakstukken. Hoewel de creatie van deze beroemde schaakstukken niet direct verband houdt met het spelen van het spel zelf, laten ze wel zien dat schaken toegankelijk was voor vrouwen.

De volgende historische vermeldingen van een vrouw in verband met schaken volgden in de 13e eeuw en hadden deze keer zelfs een duidelijke verwijzing naar haar vaardigheid in het spel. De Siciliaanse barones Macalda di Scaletta werd gevangengezet in het kasteel van Mategriffon na een reeks politieke intriges en verdenkingen van betrokkenheid bij een samenzwering. Daar ontmoette ze de eveneens gevangen Emir van het eiland Djerba, Margam ibn Sebir. Hij was gevangengenomen door de Siciliaanse vloot toen hij na een aanval van de Aragonezen op Djerba probeerde te vluchten naar Tunesië. Om de tijd te doden, speelden ze schaak en brachten zo het talent van Macalda aan het licht, een getalenteerde schaakster te zijn. Aangezien schaken pas in de 16e eeuw populair werd in Sicilië, was Macalda hoogstwaarschijnlijk de eerste Siciliaanse vrouw die het schaakspel aan het eind van de 13e eeuw leerde, dankzij Emir Margam ibn Sebir.

Macalda di Scaletta door Gino De' Bini uit 1889

Macalda di Scaletta door Gino De' Bini uit 1889

Ook door veel koninginnen die tussen de 12e en 15e eeuw aan de macht waren, kregen vrouwen een grotere invloed op het schaakspel, vooral ook op het schaakstuk van de dame. De Perzische en Arabische term voor dit schaakstuk evolueerde van "farzin" naar "firz". In de Europese uitspraak klonk "firz" als "fers" en leek zo op het Franse woord "vierge", wat "maagd" betekent. Vanwege de nabijheid van de koning werd het schaakstuk geïnterpreteerd als de dame en mogelijk versterkt door haar associatie met de Maagd Maria. Bekende vrouwelijke heersers die ook de interpretatie van de dame kunnen hebben versterkt, zijn Eleonora van Aquitanië, Blanca van Castilië en vooral Isabella I van Castilië.

Isabella I van Castilië (detail van het altaarstuk van de kerk Colegiata de Santa María van de stad Toro in Spanje)

Isabella I van Castilië
(detail van het altaarstuk van de kerk Colegiata de Santa María van de stad Toro in Spanje)

Het grootste evenement voor de invloed van vrouwen was dus ook de wijziging van de regels voor de dame. Aanvankelijk kon de dame zich slechts diagonaal één schaakveld verplaatsen, maar dit veranderde tegen het einde van de 15e eeuw. Vanaf dat moment combineerde het de bewegingspatronen van de toren en de loper en kon het zich nu zowel horizontaal, verticaal als diagonaal over willekeurig veel schaakvelden verplaatsen. De dame werd zo het krachtigste schaakstuk en vrouwen bevestigden hun vaste plaats in de schaakwereld.

 

Uitdagingen voor Vrouwen in de Schaakwereld

Het succes van vrouwen in het competitieve schaken is een opmerkelijke reis die zich uitstrekt van de 18e eeuw tot op heden. Historisch gezien werden vrouwen geconfronteerd met aanzienlijke obstakels in de door mannen gedomineerde wereld van het schaken, gebaseerd op vooroordelen en de hiërarchische positie van vrouwen.

Tot het late 19e eeuw beperkte de betrokkenheid van vrouwen bij het schaken zich tot enkele individuen, die niet bekend waren bij het grote publiek en alleen onder mede-schakers werden erkend. Dit veranderde met het eerste schaaktoernooi voor vrouwen, gesponsord door de "Sussex Chess Association" in 1884. In 1897 volgde het eerste internationale schaaktoernooi voor vrouwen, hoewel de erkenning van vrouwelijk schaaktalent toen nog ontbrak vanwege heersende sociale normen.

Het begin van de 20e eeuw bracht echter aanzienlijke vooruitgang in de waardering van vrouwelijke prestaties in het schaken. Het Wereldkampioenschap voor vrouwen dat in 1927 door de FIDE werd georganiseerd, was vooral een grote stap voorwaarts voor gendergelijkheid en vond parallel plaats aan de Schaakolympiade voor mannen. Vera Menchik werd toen de eerste schaakwereldkampioene en haar prestatie werd zeer gewaardeerd. De acceptatie van vrouwen in het schaken werd ook bevestigd doordat Menchik werd getraind door de Hongaarse grootmeester Géza Maróczy, die datzelfde jaar met het Hongaarse team wereldkampioen werd.

In 1950 werd Lyudmila Rudenko gekroond tot de eerste vrouwelijke Internationale Meester en de FIDE introduceerde in hetzelfde jaar de titel "Woman International Master" om de erkenning en bevordering van vrouwelijke schaakspelers te ondersteunen. Een belangrijke mijlpaal vond plaats in 1957 met de eerste Women's Chess Olympiad, gewonnen door het Sovjetteam. Dit evenement markeerde een keerpunt in de geschiedenis van het schaken en versterkte de aanwezigheid van vrouwen in deze veeleisende sport.

In 1976 nam de Indiase speler Rohini Khadilkar deel aan het Indiase Mannen Schaakkampioenschap en veroorzaakte controverse. In de wedstrijd versloeg ze drie nationale kampioenen en ging ze met succes in beroep bij het Hooggerechtshof voor haar deelname. Als reactie daarop bepaalde de toenmalige FIDE-president Max Euwe dat vrouwen niet mochten worden uitgesloten van nationale en internationale toernooien. In hetzelfde jaar introduceerde de FIDE ook de titel van grootmeester voor vrouwen, die voor het eerst werd behaald door Nona Gaprindashvili in 1978. De titel FIDE Master voor vrouwen werd ook in dat jaar geïntroduceerd en wordt toegekend aan degenen met een Elo-rating van 2100 of hoger in FIDE-toernooien.

Hoewel de prestaties van vrouwen nu wereldwijd werden erkend, waren veel discussies nog steeds gericht op het vergelijken van de prestaties van mannen en vrouwen. Hoewel vrouwen eeuwenlang uitgesloten zijn geweest van het competitiespel en vandaag de dag in veel landen nog steeds onderdrukt worden, werden mannen nog steeds geacht een aanzienlijk voordeel te hebben. Deze opvatting veranderde in het begin van de jaren 90, toen Judit Polgár op het schaakpodium verscheen en het decennium domineerde als de sterkste schaakspeler en jongste grootmeester.

Judit Polgár op het Hoogovens Schaaktoernooi in 1990 (Foto: Fotoburo de Boer)

Judit Polgár op het Hoogovens Schaaktoernooi in 1990
(Foto: Fotoburo de Boer)

In 2002 versloeg ze wereldkampioen Garry Kasparov en bevestigde daarmee haar positie als de beste vrouwelijke schaakspeler in de schaakgeschiedenis. Met een Elo-rating van 2735 in 2005 stond ze op de 8e plaats tussen 's werelds beste schakers, ongeacht geslacht. Haar spelkwaliteit is tot op heden door geen enkele vrouwelijke schaker overtroffen. De huidige beste vrouwelijke schaker is Hou Yifan en met een Elo-rating van 2686 (hoogste rating in 2015) bevindt ze zich nog steeds ongeveer 50 punten onder Polgár. De tweede plaats wordt ingenomen door Ju Wenjun, met een Elo-rating van 2604 in 2017. Waarom tot nu toe alleen Polgár erin slaagde om een hoge rating bij de mannen te behalen, is niet bevestigd. Maar zoals eerder beschreven, waren vrouwen eeuwenlang uitgesloten van competitief spel en worden ze ook vandaag de dag in veel landen onderdrukt. Het percentage vrouwen in het schaken bedraagt daarom slechts ongeveer 15%.

 

De Toekomst van Vrouwen in het Schaken

De toegenomen populariteit van schaken door de Netflix-serie "The Queen's Gambit" of tijdens de quarantaine van de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een toename van interesse in vrouwelijke schaakstreamers. Prominente persoonlijkheden in de streaming scene zijn onder andere de zusjes Botez, Anna Cramling, Anna Rudolf en Qiyu Zhou. Hoewel media-aandacht niet onmiddellijk van invloed kan zijn op het actieve aantal vrouwelijke schakers, is het waarschijnlijk dat meer vrouwen dan ooit zijn geïnspireerd om te schaken. Bovendien heeft de FIDE 2022 uitgeroepen tot het "Jaar van de Vrouw in het Schaakspel" om de prestaties van vrouwen in het schaken te erkennen en de deelname van vrouwen aan het spel te bevorderen. Na het afnemen van de COVID-19-pandemie is de instroom van jeugdschakers licht toegenomen en het is waarschijnlijk dat het percentage deelname van meisjes ook licht is gestegen.

 

Conclusie

Schaken heeft altijd de maatschappelijke omstandigheden weerspiegeld. De vooruitgang in gendergelijkheid is duidelijk zichtbaar in het schaakspel, waarbij niet alleen de dame als schaakstuk, maar ook de maatschappelijke positie en de speelkwaliteit van vrouwen naar voren komen. Dit is indrukwekkend bevestigd door bekende schaakspelers zoals Judit Polgár. Bovendien heeft de grote passie voor schaken buiten de competitie zijn uitdrukking gevonden in moderne entertainment, waardoor een grote streamingscene is ontstaan rond het beroemde spel der koningen, sterk beïnvloed door vrouwelijke streamers. Of deze ontwikkeling het percentage vrouwen in het schaken zal vergroten, moet nog blijken, maar het is ongetwijfeld wenselijk.

 

Dank je wel voor je aandacht en interesse in het onderwerp. Als je nog verdere vragen hebt, neem dan gerust contact met mij op via mijn contactformulier. Naast schaken op een computer blijft schaken op een echt schaakbord populair. Als je interesse hebt in schaakstukken of toernooiformaat schaakborden, bekijk dan gerust mijn assortiment.

Ik wens je veel plezier in het spel, succes en een snelle vooruitgang in het leren.

 

Tot ziens.

Stefan

Terug naar blog