Chess Opening: The English Opening

Schaakopening: De Engelse Opening

De Engelse Opening is een van de meest traditionele en veelzijdige openingen in het schaakspel. Haar oorsprong gaat terug tot de 19e eeuw, toen het schaakspel in Groot-Brittannië aanzienlijke ontwikkeling doormaakte en de populariteit sterk toenam. De term 'Engelse Opening' was destijds gevestigd via het 'Neue Berliner Schachzeitschrift', toen Johannes Hermann Zukertort een toernooipartij tussen de Brit Cecil De Vere en de Fransman Jules Arnous de Rivière van commentaar voorzag. Eerstgenoemde opende het spel toen met 1.c4, wat destijds nog ongebruikelijk was en dus nog niet benoemd was. Bovendien namen ook andere schakers zich in die tijd deze opening eigen, waaronder bekende namen als Howard Staunton en Elijah Williams. Ook de schaker Carl Carls stond erom bekend consequent met c4 te openen. Dit was zo typerend voor hem dat tijdens een toernooi een onbekende persoon voor aanvang van de partij de c-pion op het schaakbord vastplakte. Toen Carls zijn kenmerkende zet wilde uitvoeren, stortte hij vervolgens en tot vermaak van de aanwezigen alle schaakstukken om.

Engelse opening

In het begin van de 19e eeuw werd de Engelse Opening nog beschouwd als een rustige en positionele opening. Maar in de loop van de tijd hebben grootmeesters en schaaktheoretici agressieve varianten ontdekt door uitgebreide analyses, die speelbaar zijn en ook in de moderne tijd op hoog niveau worden gespeeld.

De hoofdvariant van de opening verloopt via de volgende zetten: 1.c4 ♘f6 2.♘c3 e6 3.e4… Afhankelijk van het spelverloop kan het ook overgaan in een Damegambiet of een Indische Verdediging, waardoor het behoorlijk veelzijdig is. Door de sterke druk op het veld d5 kan Wit bovendien enkele verdedigingen van Zwart verhinderen, die afhankelijk zijn van de Zwart's controle over d5.

 

Sterke Punten van de Engelse Opening

Met zijn veelzijdigheid heeft de Engelse Opening natuurlijk aanzienlijke sterke punten die haar aantrekkelijk maken:

 • Preventie tegen Verdedigingen:
  Door de aanval op d5 kan Wit veel verdedigingen van Zwart verhinderen die vereisen dat Zwart controle krijgt over dit veld. Voorbeelden van verhinderde verdedigingen zijn onder andere de Nimzowitsch-Indische Verdediging of de Grünfeld-Indische Verdediging.

 • Veelzijdigheid:
  De Engelse Opening is zowel positioneel als tactisch sterk. Dankzij de veelzijdigheid kan Wit enerzijds zijn stukken positioneren en anderzijds op elk moment tactisch de aanval inzetten om Zwart te overweldigen.

 • Weinig Theorie vereist:
  De opening vereist weinig kennis van schaaktheorie en is zeer reactief op de zetten van de tegenstander. Het vraagt echter wel meer tactisch denken en het volgen van de Openingsregels.

 • Balans:
  Met de Engelse Opening kunnen zowel beginners als gevorderde spelers hun positionele spel en tactische vaardigheden even goed verbeteren.

 • Verrassingseffect:
  Veel tegenstanders zijn niet uitgebreid voorbereid op de Engelse Opening. Hoewel het bekend is, richten de meeste spelers zich voornamelijk op een klassieke opening met e4 en kunnen ze door c4 in verwarring worden gebracht.

 

Zwakke Punten van de Engelse Opening

Net als elke opening heeft ook deze nadelen die door Zwart gericht kunnen worden benut:

 • Vertraagde Ontwikkeling:
  De opening via c4 vertraagt de ontwikkeling van de stukken en kan Zwart de mogelijkheid geven om het lichte ontwikkelingsvoordeel van Wit gelijk te trekken.

 • Asymmetrie:
  De pionnenstructuur ontwikkelt zich asymmetrisch en kan het aanvalspotentieel van Wit beperken. Door de zet c4 zal Zwart zijn ontwikkeling eerder naar de koningsvleugel verschuiven, wat een verhoogde verdedigingsinspanning met zich meebrengt in geval van rokade naar de koningsvleugel.

 • Uitdagend:
  Minder theoretisch maar toch uitdagend voor beginners, omdat er zeer situationeel gereageerd wordt op de antwoorden van de tegenstander en dus een sterker begrip van tactiek vereist is.

 • Opties voor Zwart: Ondanks de aanval op d5 kan Zwart nog steeds druk op het centrum uitoefenen via e5.

 

Mogelijke Varianten van de Engelse Opening

Dankzij de veelzijdigheid van deze opening zijn talloze varianten mogelijk. Hieronder volgen drie bekende lijnen die nader worden bekeken:

Symmetrische Variant

Engelse Opening met symmetrisch verloop van zetten

Schaakzetten:
1.c4 c5 2.♘c3 ♘c6 3.g3 g6 4.♗g2 ♗g7

Veel sequenties in de Engelse Opening kunnen als symmetrisch worden beschouwd, dus we zullen er hier slechts één bekijken. Zoals de naam al aangeeft, voeren beide spelers identieke zetten uit met hun stukken. Nadat de pionnen en paarden zijn gepositioneerd langs de c-lijn, gaan beide spelers over tot het opzetten van een fianchetto aan de koningsvleugel, waarbij druk wordt uitgeoefend op de damevleugel. De symmetrie kan doorgaan tot aan het rokeren en wordt meestal doorbroken door pionnenruil of vooruitstoten van Wit. Deze variant komt vaak voor wanneer een tegenstander niet voorbereid is op de Engelse Opening en het spel in het middenspel wil brengen. Als beide paarden op de f-lijn staan en de fianchetto's zijn geblokkeerd, kan Wit de pion op d4 aanvallen en de symmetrie verbreken.

Omgekeerde Siciliaan

Engelse Opening met Omgekeerde Siciliaan

Schaakzetten:
1.c4 e5 2.♘c3 ♘f6 3.g3 ♗c5 4.♘f3 ♘c6 5.♗g2 0-0 6.0-0…

De term 'Omgekeerde Siciliaan' is in feite gebaseerd op de eerste twee zetten van de spelers, waarbij ze met omgewisselde kleuren de Siciliaanse Verdediging nabootsen. De speelvolgorde verschilt echter door het initiatief van Wit. De hier getoonde variant wordt gekenmerkt door een sterke ontwikkeling van de stukken. Beide spelers streven naar het centrum en hebben de optie om te rokeren. Zodra beide koningen beschermd zijn, worden centrumpionnen naar voren geschoven en tactische manoeuvres uitgevoerd, met een licht voordeel voor Wit. Aangezien deze variant de asymmetrie van de Engelse Opening goed laat zien en een sterke ontwikkeling van de stukken mogelijk maakt, is het bijzonder geschikt om vertrouwd te raken met de opening.

Vier Paarden

Engelse Opening met Vier Paarden

Schaakzetten:
1.c4 e5 2.♘c3 ♘f6 3.♘f3 ♘c6

In deze variant ontwikkelen beide partijen vanaf hun tweede zet al hun paarden. Hoewel Zwart nu iets actiever is in het centrum, moet hij wel afstand doen van zijn c-pion, die wordt geblokkeerd door het paard. Wit kan nu zijn centrale pionnen verder naar voren brengen en van deze zwakte profiteren. Strategisch gezien kan het echter voordeliger zijn om eerst alleen de pion naar e3 te spelen en dan een fianchetto aan de koningsvleugel aan te nemen. Dit maakt actieve betrokkenheid van de rokade mogelijk en versterkt de verdediging. In deze lijn is nauwkeurig rekenwerk bij het ruilen van stukken van groot belang, aangezien veel paarden betrokken zijn en dit kan leiden tot complexe spelstructuren.

 

Conclusie

De Engelse Opening behoort tot de top 5 van meest gespeelde openingen. Dankzij de veelzijdigheid en flexibiliteit kan het specifieke verdedigingen van Zwart onderdrukken en biedt het Wit zowel mogelijkheden voor opbouw als voor het gebruik van agressieve tactieken. Bovendien kunnen ook beginners zich wagen aan deze schaakopening, omdat deze niet zo theoretisch beladen is en al vroeg tactisch spel mogelijk maakt. Echter, ten minste een basiskennis van tactiek is een voorwaarde om niet achter te raken in de openingsfase. Om deze redenen zou elke schaakspeler zich grondig moeten verdiepen in de Engelse Opening en deze regelmatig moeten inoefenen.

 

Ik hoop dat mijn introductie van de Engelse Opening je een goed overzicht heeft gegeven. Als je nog meer vragen hebt, schrijf me dan gerust via mijn contactformulier. En als je interesse hebt in schaakstukken of schaakborden in toernooiformaat, kijk dan ook gerust eens in mijn assortiment.

Ik wens je veel plezier in het spel, succes en snelle vorderingen bij het leren.

 

Tot ziens.

Stefan

Terug naar blog