Chess & Tactics: Avoiding Traps & Blunders

Schaken & Tactiek: Vallen en Fouten Vermijden

Het schaakspel biedt bijna eindeloze mogelijkheden om tactieken te bestuderen, strategieën uit te proberen en zo de schaakstukken over het bord te bewegen. Allemaal met het doel om de koning van de tegenstander schaakmat te zetten. Maar niet alle zetten leiden tot succes en fouten worden zelden vergeven in een schaakspel. Elke schaker maakt regelmatig mee dat zijn zet wordt gevolgd door een onaangename verrassing. Het schijnbaar perfecte paard in de aanval, de diagonaal zogenaamd veilig gedekt door de loper, de gerokeerde koning, de veilig afgewogen stukspositie. Met één zet begint alles te wankelen en in plaats van een veilig gewaande overwinning volgt een snelle nederlaag. De reden: een onzorgvuldigheid. Maar hoe kan een slechte zet worden onderscheiden van een goede? Is het echt nodig om meerdere zetten vooruit te denken? Is er een gouden regel voor een veilige zet? In het volgende wil ik u enkele hulpmiddelen tonen om u beter te kunnen oriënteren in het schaken en vooral in het stellen van prioriteiten in het leerproces.

Om u een beter overzicht te geven, zullen wij de drie hoofdfasen van het spel bekijken en daaruit lessen afleiden die u oriëntatie geven. Deze drie fasen zijn de opening, het middenspel en het eindspel.

 

De opening

De opening legt de basis van de spelstrategie. In deze fase brengen de spelers hun pionnen in het spel en proberen ze een voordelige positie te bereiken van waaruit ze verdere tactische beslissingen kunnen nemen. In de regel bepaalt de witspeler de globale richting van het spel met zijn eerste zet, wat hem een klein strategisch voordeel oplevert. Door het grote aantal verdedigingsmogelijkheden heeft de zwartspeler echter veel mogelijkheden om het verdere verloop van de partij mede te bepalen. Maar hoe kunnen fouten in deze fase van het spel worden voorkomen?

Er zijn twee belangrijke lessen die we zullen bekijken en die u zich eigen moet maken om niet al bij de opening achterop te raken. Dit zijn ten eerste de zes openingsregels en ten tweede een overzicht van bekende schaakopeningen die regelmatig en volgens een vast patroon worden gespeeld. Laten we eerst even kijken naar de openingsregels.

Deze zijn als volgt:

  • Bezet het centrum met je stukken om het spel te controleren.
  • Vermijd waar mogelijk pionnenzetten om niet achterop te raken.
  • Ontwikkel eerst je lichte en zware stukken om in het spel te komen.
  • Idealiter zet je je stukken maar één keer, om geen zetten weg te geven.
  • Breng je koning zo snel mogelijk in veiligheid met een rokade.
  • Zet je paarden niet in een ongunstige positie aan de rand...

Deze regels vormen de basis van het tactische spel in de opening en bieden een eerste oriëntatie. Als je ze volgt, geven ze je het voordeel dat je tegenstander weinig mogelijkheden heeft om je aan te vallen of in de val te lokken. Bekijk gerust mijn gedetailleerde uitleg van de openingsregels in een ander artikel. Zodra u zich de regels eigen heeft gemaakt, is een blik op veel voorkomende schaakopeningen aan te bevelen.

Schaken bestaat al bijna 1400 jaar en in die tijd zijn zowel het spel als de manieren om het te spelen voortdurend veranderd. Bovendien worden sinds de 15e/16e eeuw met name schaakopeningen gedocumenteerd en sinds de 20e eeuw gedetailleerd geanalyseerd met behulp van computers. Daardoor zijn veel openingen zo nauwkeurig berekend dat de best mogelijke beslissingen voor de eerste zetten al bekend zijn en deze logischerwijs slechts een geringe foutgevoeligheid hebben.

Om het eigen spel te optimaliseren is het dus zinvol om ten minste enkele openingen te bekijken en te leren om een idee te krijgen van de respectieve zetvolgorde. Hieronder heb ik een overzicht gemaakt van bekende schaakopeningen met enkele varianten en ze ingedeeld naar spelerskleuren. Merk op dat de schaaknotatie aan de rand van het bord gespiegeld is voor Zwart.

 

Wit: Spaans Partij (ook wel Ruy Lopez Genoemd)

Spaans spel ook wel ruy lopez genoemd in schaken
Schaakzetten:
1. e4 e5 | 2. ♘f3 ♘c6 | 3. ♗b5

Het Spaanse partij, genoemd naar de Spaanse priester Ruy López de Segura, is een opening die al in 1561 werd beschreven in het boek "Libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez". Het is een van de populairste openingen en biedt de witspeler goede mogelijkheden om het centrum te veroveren en tegelijkertijd een dreiging op te bouwen tegen een zwart paard.

 

Wit: Italiaans Partij

Italiaans spel in schaken
Schaakzetten:
1. e4 e5 | 2. ♘f3 ♘c6 | 3. ♗c4

Het Italiaanse partij lijkt op het eerste gezicht erg op het Spaanse spel, maar heeft een geheel ander spelverloop. In de directe vergelijking staat de loper iets verder terug op c4. In plaats van een dreiging tegen het paard te richten, vertrouwt wit hier op een aanvalsstructuur die zich richt op de koningsvleugel.

 

Wit: Damegambiet (Queen's Gambit)

Damegambiet opening in schaken
Schaakzetten:
1. d4 d5 | 2. c4

Deze opening, ook bekend van de beroemde TV-serie "Queen's Gambit", is een populaire spelstrategie voor wit. Maar de zwartspeler kan ook op verschillende manieren op deze opening reageren en zo het spel in heel andere richtingen sturen. Zwart kan het gambiet accepteren (Dame-gambiet aanvaard) of afwijzen (Dame-gambiet geweigerd). Als zwart het gambiet accepteert, slaat hij met zijn pionnen op c4, wint materiaal, maar verzwakt in ruil daarvoor zijn centrum. Als hij weigert, verplaatst hij een van zijn pionnen naar c6 (Slavische verdediging) of naar e6 ter verdediging.

 

Zwart: Caro Kann-Verdediging

Caro kann verdediging opening naar middenspel in schaken
Schaakzetten Opening:
1. e4 c6
Mogelijke Schaakzetten naar het Middenspel:
1. e4 c6 | 2. d4 d5 | 3. exd5 cxd5 | 4. ♘c3 ♘f6 |
5. ♗f4 ♘c6 | 6. ♘f3 ♗f5 | 7. ♗e2 e6 | 8. O-O ♗e7 | 9. ♖e1 O-O

De Caro-Kann verdediging is een zeer agressieve verdedigingsstrategie die een zeer betwist centrum creëert. Hier ziet u slechts een van de vele varianten van de verdediging. Het laat echter heel goed zien dat zelfs met een kleine afwijking van de openingsregels (niet te veel pionnen zetten / niet meerdere malen stukken verplaatsen) een goede ontwikkeling van alle stukken nog steeds mogelijk is.

 

Zwart: Siciliaanse Verdediging

Siciliaanse verdediging opening naar middenspel in schaken
Schaakzetten Opening:
1. e4 c5
Mogelijke Schaakzetten naar het Middenspel:
1. e4 c5 | 2. ♘f3 d6 | 3. d4 cxd4 | 4. ♘xd4 ♘f6 | 5. ♘c3 g6

De Siciliaanse Verdediging geeft zwart de mogelijkheid de koninginzijde te openen door een vroege pionnenaanval en een aanval op het c-dossier voor te bereiden. Deze aanval kan worden ondersteund door de loper als deze de diagonaal op g7 dekt.

 

Zwart: Franse Verdediging

Franse verdediging opening naar middenspel in schaken
Schaakzetten Opening:
1. e4 e6 | 2. d4 d5
Mogelijke Schaakzetten naar het Middenspel:
1. e4 e6 | 2. d4 d5 | 3. e5 c5 | 4. ♘f3 ♘c6 | 5. c3 ♕b6

In deze variant wordt de Franse Verdediging gekenmerkt door een consolidatie van de pionnenstructuur in het centrum. Het verdere verloop van het spel kan vele vormen aannemen. De volgende zetten voor zwart zijn vaak gericht op de activering van het paard op de koningszijde (in deze strategie op h6, zonder rekening te houden met de openingsregel van het paard) en de activering van de lopers.

Deze openingen zijn slechts een klein aantal van alle populaire openingen en de getoonde variaties zijn ook slechts een paar van de vele. Ze zijn echter een goede manier om de eerste oefeningen te doen en ze zo te internaliseren. Met de openingen in gedachten hoef je je geen zorgen te maken over de eerste zetten, je spaart tijd voor de volgende zetten en je begint in zekere zin pas met tactisch spel in het middenspel. Tijdens uw partijen zult u ook merken dat veel spelsequenties de patronen van bekende schaakopeningen volgen en dat de beginfase van uw partij altijd sneller verloopt.

 

Het Middenspel

Het middenspel is een cruciale fase in het schaken. Terwijl de openingszetten erop gericht zijn de schaakstukken van elke speler in stelling te brengen, is het middenspel de fase waarin de spelers hun tactische vaardigheden tonen en waarin zelfs ervaren spelers in moeilijkheden kunnen komen. In wat volgt, zullen we enkele van de meest voorkomende uitdagingen van het middenspel van het schaakspel bekijken.

Terwijl de openingszetten uit het hoofd kunnen worden geleerd en daardoor snel verlopen, vereist het middenspel een voortdurende aanpassing aan de zetten van de tegenstander en diens tactische motieven. De nadruk ligt op het herkennen van de eigen sterke en zwakke punten en het identificeren van de zwakke punten van de tegenstander. Aangezien er meestal tijdsdruk is, moeten veel zetvarianten zo snel mogelijk vooraf worden berekend en geëvalueerd om de gevolgen van de eigen beslissingen te kunnen inschatten. Aangezien er talloze spelsituaties kunnen voorkomen in het middenspel, bestaat er geen verzameling van optimale oplossingen. Maar er zijn een paar tips:

 

Let op je Zwakke Punten en Identificeer Zwakke Schaakvelden

Uw zwakke punten zijn voornamelijk schaakvelden of schaakstukken die door u niet verdedigd worden, maar die voor de tegenstander tactisch waardevol en aan te vallen zijn. Als u er niet in slaagt de genoemde zwakke punten te dekken, komt u bij een aanval direct onder druk te staan en in het ergste geval zelfs onder zetdwang. In zo'n situatie is het belangrijk dat je reageert. Negeer geen enkele dreiging en streef niet blindelings je tactische motief na zonder de acties van je tegenstander in de gaten te houden en te evalueren. Kijk naar de mogelijkheden van de andere kant en welke gevaren hun stukken opleveren. Vaak kan een eenvoudige pionzet een bedreiging afwenden als het een aangevallen veld verdedigt.

 

Sluit je Torens aan en Neem een Open Lijn

De rokade geeft je de tactische mogelijkheid om je koning te beschermen en tegelijkertijd je torens aan te sluiten. Het belangrijkste is dat je je stukken in het spel hebt gebracht en dus je basisrij hebt vrijgemaakt. Zo kunnen je torens elkaar dekken en een aanval versterken. In veel gevallen proberen de torens, zodra ze in het middenspel komen, een open of halfopen lijn naar de overkant te bezetten, en zo een strook over het bord te snijden. Als je erin slaagt zo'n lijn te bezetten met een gedekte toren, of zelfs met beide, ontstaat er een serieuze dreiging voor je tegenstander.

 

Verwaarloos uw Pionnenstructuur Niet

Terwijl pionnen alleen in de beginfase het aanvalsfront vormen, worden ze steeds belangrijker naarmate het spel vordert. Aangezien zij elkaar meestal goed kunnen dekken, zijn zij moeilijk aan te vallen en bepalen zij in wezen de spelstructuur op het bord. Bovendien worden ze gevaarlijk zodra het schaakbord leeg raakt, omdat ze onverbiddelijk kunnen doorstoten en zich tot dames kunnen ontwikkelen. Maar omdat pionnenstructuren achteraf moeilijk te corrigeren zijn, moet er in een vroeg stadium aandacht aan worden besteed.

Dubbele pionnen die eigen stukken blokkeren in schaken 

Dit voorbeeld toont een spelsituatie met een zogenaamde dubbelpion. Zwart heeft twee opeenvolgende pionnen op e6 en e5. Bovendien wordt het veld e4 door wit goed verdedigd. Voor zwart is het gevaar hier groot dat zijn pionnen als een muur werken op de bewegingsvrijheid van zijn eigen schaakstukken. De dame op g6 staat bijvoorbeeld onder druk en het paard op c6 kan niet gemakkelijk van kant wisselen. Dit levert veel aanvalspatronen op voor wit, vooral omdat hij de structuur ook op elk moment kan opbreken met een aanval van zijn paard op e5.

Verwaarloos uw pionnen dus niet en bestudeer openingsvarianten goed, want veel pionnenstructuren vallen al in de eerste zetten uit elkaar omdat een stabiele verdediging wordt verwaarloosd of de pionnenstructuur wordt geofferd zonder noemenswaardige tegenwaarde.

 

Evalueer de Ruilmogelijkheden Zorgvuldig

Elk schaakstuk heeft verschillende sterke en zwakke punten. Bovendien hebben de stukken fundamenteel verschillende waarden. Paarden en lopers zijn drie pionnen waard, torens vijf, een dame negen. Bereken de uitwisseling van stukken dus zorgvuldig om niet een stuk te veel weg te geven of stukken met een hogere totale waarde. Ook belangrijk, hoewel meer voor gevorderde spelers: Afhankelijk van het spelverloop verliezen en winnen stukken waarde. Op een vol bord heeft een paard vaak meer vrijheid door zijn springmechanisme dan een loper, die geblokkeerd wordt door intacte pionnenstructuren. Op een leeg bord daarentegen weegt het bereik van de loper vaak zwaarder dan de beperkte actieradius van het paard. Ik heb ook een uitgebreid artikel geschreven over het onderwerp "stukken ruilen", neem gerust een kijkje.

 

Het middenspel symboliseert altijd de hoogste schaakdiscipline. Het is de spannende fase van de wedstrijd en vaak wordt de partij hier met één zet beslist, zonder dat er een echt eindspel ontstaat. De meeste schaakpuzzels spelen zich ook in deze fase van het spel af en kunnen daarom heel geschikt zijn om het middenspel te oefenen. Als beide tegenstanders echter even sterk zijn en op evenwichtige wijze strijden, gaat de partij na afruil van stukken over naar de laatste fase, het eindspel.

 

Het Eindspel

Het eindspel is de laatste fase van het schaakspel. Wanneer het eindspel precies optreedt, is echter niet te bepalen, omdat het vloeiend is. Het wordt echter gekenmerkt door het feit dat slechts een paar soorten stukken op het bord blijven staan en pionnen aan waarde winnen. De spelers zijn in deze fase veel meer bezig met het berekenen van hun zetten, omdat het bord overzichtelijker wordt en fouten ernstiger zijn. Maar ook hier zijn er een paar aanbevelingen die veelbelovend zijn in het eindspel en je tenminste laten zien waar je op moet letten.

 

De Pionnen van je Tegenstander Aanvallen en Promotie tot Dame Voorkomen

Pionnen kunnen een groot gevaar worden in het eindspel, omdat ze de overgebleven lichte en zware stukken snel in aantal overtreffen. Terwijl het in het middenspel ondenkbaar is dat een pion helemaal naar de basislijn gaat, kunnen pionnen in het eindspel gemakkelijk drie tot vier velden beslaan als de verdediging niet goed doordacht is. Maar dit gevaar schept ook een kans. De tegenpartij heeft ook minder mogelijkheden om haar eigen pionnen te verdedigen. Zoek daarom de zwakte van je tegenstander vooral in zijn pionnenstructuur en verzwak die. Zo worden je eigen pionnen automatisch sterker en kunnen ze je resterende lichte en zware stukken ondersteunen.

 

Pionnen Oprukken en Dreigen met Promotie tot Dame

Je pionnen zijn ook een gevaar voor je tegenstander. Bereken goed hoe uw pionnenstructuur het zou doen tegen die van de tegenpartij. Kan het doorbreken zonder steun? Verplaats dan je pionnen en val de zwakke punten van je tegenstander aan met de andere stukken. Hebben je pionnen steun nodig? Richt dan je aanval en ondersteun je pion met alle stukken in de aanval. Een andere mogelijkheid is om je pionnen te ondersteunen met de koning zelf.

 

Activeer de Koning en Breng hem Actief in het Spel als Aanvaller

Hoewel de koning altijd beschermd moet worden, ontketent hij een gevaarlijk aanvalspotentieel in het eindspel. Vaak zijn er nog zo weinig lichte of zware stukken op het veld dat het gevaar van een snelle schaakmat nogal klein is. In dat geval kan de koning actief worden en bijvoorbeeld de pionnenstructuur helpen doorbreken. Of het verdedigt de belangrijke velden voor de tegenstander op eigen helft en voorkomt zo een tegenaanval. Het gebruik van de koning kan vele vormen aannemen en bij de krachtmeting moet hij samen met de andere stukken schaakmat zetten. Je zou deze zogenaamde matmotieven uit je hoofd moeten kennen om niet in een patstelling terecht te komen op de home straight.

 

Mattmotiv

De zogenaamde matmotieven zijn terugkerende spelstructuren die vaak voorkomen in het eindspel en daarom altijd op dezelfde manier worden gespeeld. Het is echter belangrijk dat de speler deze patronen kent en zijn zetten daarop afstemt. Afhankelijk van de overige schaakstukken zijn er vele combinaties; hier volgt een overzicht van de populairste patronen:

 

Matmotiv met de Kleine Schaakstukken: Loper & Paard

Als u zich in de comfortabele situatie bevindt dat u mat speelt met twee kleine stukken, is er nog iets om rekening mee te houden. Je hebt een gecoördineerd samenspel nodig tussen de twee kleine stukken. Want als na 50 zetten (per speler) geen enkel stuk is geslagen, eindigt de partij in remise.

Matpatroon loper en paard

Dit voorbeeld toont slechts één van de posities die kunnen worden nagestreefd om mat te zetten met loper en paard. De koning speelt hier een beslissende rol, omdat hij drie velden horizontaal of verticaal kan afschermen en zo de koning van de tegenstander kan leiden. Loper en paard moeten zodanig coördineren dat ze enerzijds de koning naar de rand duwen en anderzijds zelf niet kwetsbaar worden. Ook hier moet ervoor worden gezorgd dat er geen patstelling ontstaat. Het matpatroon met paard en loper wordt beschouwd als het meest ingewikkelde patroon onder de eindspelopstellingen en vereist veel oefening en een goed begrip van de gecoördineerde bewegingspatronen van de kleine stukken.

 

Matmotiv met de Kleine Schaakstukken: Twee lopers

De paring met twee lopers vindt plaats op een hoekveld of een randveld direct ernaast.

Matpatroon twee lopers

Ook hier moet worden opgemerkt dat de koning actief moet deelnemen aan de aanval, omdat de twee lopers elkaar niet kunnen dekken vanwege hun tegengestelde achtergrondkleuren. Als de koning zich te ver van hen verwijdert, kan de koning van de tegenstander zelf in de aanval gaan en de lopers wegduwen en in het ergste geval zelfs slaan. Zodra een loper verloren gaat, eindigt het spel in remise, dus zorg ervoor dat loper en koning bij elkaar blijven.

 

Matmotiv met de Zware Schaakstukken: Rook

In het matpatroon van de toren moet ook de koning van de tegenstander naar de rand worden geduwd.

Matpatroon toren

De eenvoudigste procedure hier is om je eigen koning en toren bij elkaar te houden en steeds dichter bij de koning van de andere partij te gaan staan. Zodra de koning de rand bereikt, wordt hij door de eigen koning gedrukt totdat de toren naar de rand kan bewegen en mat kan zetten.

 

Matmotiv met de Zware Schaakstukken: Dame

Het matpatroon met de dame is een van de eenvoudiger patronen.

Matpatroon dame

Hier schuiven de koning en de dame die hij beschermt steeds dichter naar elkaar toe totdat mat op het grensveld plaatsvindt. De dame moet natuurlijk altijd beschermd worden door de koning en je moet oppassen dat je geen patstelling creëert in de hoek van het bord.

 

Ik hoop dat deze instructies u hebben geholpen bij uw spel en bij de ontwikkeling van uw schaaktactiek. Het toepassingsgebied is natuurlijk vrij groot en daarom kunnen de hier genoemde instructies niet van de ene op de andere dag worden geleerd. Zoals zo vaak het geval is, vindt internalisering alleen plaats bij regelmatig spel tegen andere spelers of kunstmatige intelligenties. Als u op zoek bent naar een meer gedetailleerde beschrijving van de hier genoemde spelposities, bekijk dan de gepubliceerde studies op www.lichess.org.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op via mijn contactformulier.

Ik wens je veel plezier met het spel, veel succes en snelle vooruitgang bij het leren.

 

Tot ziens.

Stefan


Terug naar blog